Model kompetenc za dejavno staranje

Šest kompetenc dejavnega staranja

Opredelitev kompetenc je odvisna od družbe in skupnosti, ki podpira dejavno staranje pa tudi od zmogljivosti vsakega posameznika. Spodnje opredelitve kompetenc so sinteza širše prebrane literature in védenja, ki ga posedujejo strokovnjaki dejavnega staranja.

Učna kompetenca

Nanaša se na priložnosti za učenje, ki se ponujajo ljudem v poznejših letih življenja. Gre za vse načine, metode in strategije učenja: ustvarjalno učenje, samostojno učenje, učenje v paru ali skupini. Gre za boljšanje spretnosti in / ali pridobivanje novih, usposabljanje (denimo za tehnologije).

Kompetenca dejavnega državljanstva ali organiziranega prostovoljstva

Ta kompetenca se kaže v tem, da so starejši dejavni državljani, takšni, ki ne skrbijo le zase in bližnje, marveč tudi za javne reči. Udeležujejo se tudi organiziranih prostovoljskih dejavnosti ali pa prevzamejo plačano delo, ki je v koristi njim in skupnosti, pri čemer so skupnost: družina, soseska, lokalna skupnost, mesto, regija, narodna skupnost, svetovna skupnost.

Zdravstvena kompetenca
Ta kompetenca se nanaša na vzdrževanje dobrega počutja v poznejših letih življenja tako s telesnega, duševnega kot tudi socialnega vidika. Slog življenja, kakovost storitev in podpore, socialno omrežje, zdravstveno varstvo in varnost lahko vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Čustvena kompetenca

Nanaša se na ohranjanje neodvisnosti in dostojanstva v poznejših letih življenja, na zagotavljanje in prejemanje pomembnih čustvenih povezav in podporo doma ter v skupnosti.

Finančno ekonomska kompetenca

Nanaša se na vidike ekonomskega okolja, ki imajo vpliv na dejavno staranje in varnost ali drugače povedano na dohodek, možnosti za delo, in socialno varnost: pokojnino, socialno pomoč.

Tehnološka kompetenca

Nanaša se na dostop starejših do novih tehnologij kot so: računalnik, prenosni telefon, aplikacije socialnih omrežij, e-komunikacijo, e-učenja starejših. Nanaša se tudi na podporno tehnologijo (rdeči gumb, domače dvigalo na stopnicah ...), tele podporo za dejavno staranje in mobilnost.

Stopite v stik

 

 

eu slIzvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina spletni strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.