Projekt

Evropski film za dejavno staranje /CINAGE

Številka pogodbe: 538672-LLP-1-2013-1-PT-GRUNDTVIG-GMP

CINAGE - Grundtvig večstranski projekt, je podprla Evropska komisija znotraj programa Vseživljenjsko učenje. Projekt je obravnaval tematiko dejavnega staranja v evropskem filmu, pri čemer je bila uporaba filma metoda za analizo družbenega in osebnega pogleda na dejavno staranje. S projektom smo partnerji želeli osveščati strokovnjake in javnost o tem, kako film vpliva na predstave o dejavnem staranju in o tem, kako film vpliva na način obravnavanja starosti. Rezultati projekta so namenjeni izobraževalcem starejših odraslih, organizacijam, ki ponujajo izobraževanje odraslih, starejšim ljudem, izvedencem na področju dejavnega staranja in izvedencem za evropski film.

Dejavnosti v projektu so med drugim bile:
  • Raziskava na teme: dejavno staranje in učenje za dejavno starost, evropski film in staranje ter modeli kompetenc za dejavno staranje. Partnerji so izvedli vsak svojo raziskavo o nacionalnih politikah dejavnega staranja in predstavili definicije dejavnega staranja, ki veljajo v njihovih državah in njihovem kulturnem okolju;
  • Žariščna skupina: z analizo dvanajstih evropskih filmov so skupine raziskale kompetence dejavnega staranja;
  • Gradivo CINAGE je sestavljeno iz Smernic in Priročnika CINAGE. Oba se osredotočata na dejavno starost v luči evropskega filma in skozi oči starejših udeležencev tečaja CINAGE;
  • S Pilotnimi izvedbami smo preizkusili gradivo CINAGE. Udeleženci tečaja so posneli tri triminutne filme o tem, kako sami vidijo dejavno staranje;
  • Sledili sta končna delavnica in zaključna konferenca.
Poročilo o poteku projekta

Vmesno poročilo o poteku projekta CINAGE (Progress Report) je sprejela Evrospke komisije / Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) (EACEA).
Vabljeni, da peberete del poročila.

Stopite v stik

 

 

eu slIzvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina spletni strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.