Žariščne skupine

Žariščne skupine so se oblikovale v vsaki državi posebej in analizirale dvanajst izbranih filmov z vidika kompetenc dejavnega staranja. Žariščna skupina je bila sestavljena iz dveh starejših, enega izobraževalca odraslih, predstavnika organizacije za izobraževanje odraslih, strokovnjaka s področja dejavnega staranja in strokovnjaka s področja filmske umetnosti. Žariščne skupine so izmed 12 filmov izbrale 6 filmov, ki najbolje odslikajo dejavno staranje. Na drugem projektnem srečanju v Ljubljani so partnerji pregledali glasove posameznih žariščnih skupin in izbrali šest finalistov. Žariščne skupine so se oblikovale v sklopu raziskave o politikah dejavnega staranja. Žariščne skupine so gledale in analizirale filme v februarju in marcu 2014. 

Uvodno srečanje žariščne skupine
ptPT enGB itIT slSI
Zaključno srečanje žariščne skupine
ptPT enGB itIT slSI

Stopite v stik

 

 

eu slIzvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina spletni strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.