Ozadje

Nižanje stopnje rodnosti in daljša pričakovana življenjska doba sta v Evropi povzročili velike prebivalstvene spremembe. Staranje družbe je pomemben dosežek njenega razvoja, je uspeh in dosežek razvojnih prizadevanj na več družbenih področjih (zdravstvo, znanost, tehnologija, socialni razvoj, kultura, izobraževanje). Staranje prebivalstva je tako mogoče razumeti kot uspeh javnega zdravstva in socialno - ekonomskega razvoja, ki nas zavezuje, da zagotavljamo dobro socialno varnost in zdravstveno oskrbo starejših in omogočamo vključenost starejših v družbo v sodobnem pomenu besede.

Nekatera dejstva so torej neizpodbitna: Evropa se stara in v tem vse pogosteje vidimo, izjemno priložnost za njen razvoj. To dejstvo nas bo namreč prisililo, da pričnemo upoštevati in uporabljati »mentalni kapital starejših«, da se spremenimo vsi.

Dejavna starost zagotavlja starejšim, da ne živijo kot »odvisneži«, da od družbe prejemajo in ji hkrati dajejo. Dejavno staranje torej daje starejšim možnost, da uresničujejo svoje zmožnosti in sooblikujejo svoje lokalno, nacionalno in mednarodno okolje.

Kako lahko dosežemo dejavno starost? Walker (1998) pravi, da moramo pozitivno gledati na staranje. Izboljšati moramo zdravstveno stanje starejših, stopnjo njihovega sodelovanja v družbi in jim omogočiti, da se počutijo varnejši. Družba se mora boriti proti odporu do starosti in staranja. Izobraževalci moramo imeti pred očmi posameznikov življenjski krog in potrebo, da nanj vplivamo skozi celoto njegovega življenja.

 

 

Stopite v stik

 

 

eu slIzvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina spletni strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.